Facebook

Služby

Dentální hygiena

Správná péče o chrup a dásně je nejúčinnější formou prevence vzniku zubního kazu a parodontózy. Dentální hygienu doporučujeme provádět pravidelně, a to minimálně jednou za 6 měsíců, proto je součástí naší preventivní prohlídky. Rádi vás naučíme postup čištění zubů a doporučíme vhodné dentální pomůcky.

Úspěšné zvládnutí dentální hygieny je podmínkou další léčby. Investice do dentální hygieny vám v budoucnu úšetří spoustu peněz, času a obtíží plynoucích z opakovaného vzniku nových kazů.

Zubní kaz a parodontóza nejsou dědičná onemocnění, lze jim předcházet.

Čistý zub se nikdy nezkazí!

Dětská stomatologie

Ošetření dětských zubů je velmi důležité pro správný vývoj stálé dentice, proto je nezbytné docházet na půlroční preventivní prohlídky od prořezání prvního dětského zoubku. Dítě se tímto postupem lépe adaptuje na prostředí zubní ordinace. I u dětí klademe velký důraz na správné provádění ústní hygieny, které ale větším dílem zpočátku zastupuje sám rodič.
V naší ordinaci dáváme přednost ošetření celé rodiny, protože jenom správně instruovaný rodič dokáže motivovat své dítě.

Estetická stomatologie a bělení zubů

Cílem estetické stomatologie je vylepšit celkový vzhled pacienta pomocí korekce tvaru a barvy zubů. Nejčastěji se ke korekci estetických nedokonalostí zubů používají fasety, popř. korunky.
Vzhled zubů lze výrazně zlepšit i jejich vybělením. Dlouhodobého efektu vybělení zubů dosáhnete pouze za pomoci zubního lékaře.

Stomatochirurgie

Naše pracoviště disponuje osvědčením odbornosti - Praktický zubní lékař stomatochirurg. Nabízíme tudíž i neregistrovaným pacientům výkony ze spektra dentoalveolární chirurgie (vybavení složitě umístěných zubů, zubů moudrosti, odstranění měkkých útvarů z dutiny ústní, úpravu protézního lože před zhotovením snímatelných náhrad, atd.)

Implantologie

Dentální implantologie se zabývá náhradou ztracených zubů. Implantáty se užívají při náhradě jednoho, více nebo všech zubů. Největší výhodou je šetrnost k sousedním zubům, v porovnání s náhradou zubu pomocí můstku, kdy se sousední zuby musí obrousit a tím dojde k jejich výraznému oslabení. Implantáty mohou být použity i ke kotvení špatně držících snímatelných protéz.

Paradontologie

Při dlouhodobém zánětu dásní vlivem špatné hygieny dochází k poškození kosti kolem kořene zubu. Kost začne ubývat a při jejím větším ústupu dochází k viklavosti až ke ztrátě zubu – parodontóze. Vedlejšími příznaky parodontózy mohou být zápach z úst, rozestupování zubů a krvácení dásní.
Léčba parodontózy je dlouhodobý proces založený na důkladné spolupráci pacienta a zubního lékaře. Úkolem pacienta je pravidelné a pečlivé dodržování ústní hygieny, zubní lékař se postará o hloubkové očištění kořenů a stabilizaci pohyblivých zubů. S obnovou správné pozice rozestoupených zubů může pomoci ortodontista nebo protetická léčba.

Preventivní stomatologie

Preventivní prohlídka je prováděna dvakrát ročně. Součástí každé preventivní prohlídky je kontrola zubního kazu, dásní a měkkých tkání. Mezizubní kazy jsou diagnostikovány pomocí skusových rtg snímků. Jednou za dva roky zhotovujeme přehledový OPG snímek (velký snímek obou čelistí).

Protetická stomatologie

Obor zabývající se náhradou chybějícího zubu či skupin zubů. Jedná se o fasety, korunky, můstky, kořenové nástavby a snímatelné protézy. Pečlivě si vybíráme spolupracující laboratoř, která je základem dobrého výsledku. Přesnost všech výrobků je před odevzdáním důkladně kontrolována.

Záchovná stomatologie

Hlavní náplní tohoto oboru je vyřešit škody napáchané kazem. V lepším případě stačí poškozené tkáně odvrtat a nahradit výplní. Pokud kaz působí delší dobu, může dojít i k nevratnému poškození nervu uvnitř zubu a je nutné jeho odstranění, desinfekce a výplnění kanálku trvalým materiálem tak, aby se předešlo vzniku váčku u kořene. Tím, že zub přijde o nerv (tzv. „mrtvý zub“), dojde k jeho značnému oslabení. Takový zub zkřehne a je náchylný k fraktuře, proto je nutné opatřit jej korunkou nebo polokorunkou (onlay, overlay).